Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flaska med rödvin, 3 st. (Chateau latour, grand vin)

CHATEAU LATOUR, GRAND VIN, från 1907, tre helbuteljer Buteljer av mörkgrönt glas. Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals, kring vars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande. Etiketter, en större och en mindre, vita, på den förstnämnda fabriksmärke och text i guld, dessutom text om slottstappning i rött; på den sistnämnda exportfirmans namn (Mestrezat & C:ie, Bordeaux) och märke i svart samt text och årtal i guld; kring kanten en bård i guld. Kapsyl av förtent bly, mörkt rödfärgad, ovanpå text och varumärke i relief, kring utsidan text (slottstappning). Höjd: 31 cm.; diameter: 8,3 cm. Inköpt av Walther von Hallwyl något av åren 1907-1917.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Flaska med rödvin
Kategori
  • Flaskor
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Glas
Storlek
  • Diameter 8.3 cm
  • Höjd 31 cm
Datering 1907
Tillverkningsplats Frankrike
Föremålsnummer III:III:I.b.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1938
Titel
CHATEAU LATOUR, GRAND VIN, från 1907, tre helbuteljer.
Text
Buteljer af mörkgrönt glas. Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring) ; bottnen konisk, högt uppskjutande. Etiketter, en större och en mindre, hvita, å den förstnämnda fabriksmärke och text i guld, dessutom text om slottstappning i rödt; å den sistnämnda exportfirmans namn (Mestrezat & C:ie, Bordeaux) och märke i svart samt text och årtal i guld; kring kanten en bård i guld. Kapsyl af förtent bly, mörkt rödfärgad, ofvanpå text och varumärke i relief, kring utsidan text (slottstappning). Höjd: 31 cm.; diameter: 8.3 cm. Inköpta af Walther von Hallwyl något af åren 1907—1917.