Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

flintlåsbössa - Jan Ceule

Rund, slätborrad pipa med ått- och sextonsidig kammare. På kammaren samt på kammarens undersida Utrechts stadsstämpel (Stöckelnr 1754). På pipans undersida dessutom stämplat: " I V ". Riktmedel: Brett gördelsikte av silver med graverade bladornament, spolformigt korn av silver. Fästning: Tre häften. Flintlås av stål med välvt låsbleck med graverad dekor i form av bladornament, putti och språkband med text: " IAN CEULE UTRECHT ". S-formig hane med graverad dekor i form av fågel, lös överkäke. Rund fängpanna, eldstål med något förhöjd rygg. Fästning: Två låsskruvar. Helstock av valnöt med kolv av fransk typ. Beslag av stål, bakplåt som slutar i en smal, graverad spets på kolvryggen. Genombrutet sidbleck med graverad dekor i form av en mansprofil och änglar. Tre profilerade rörkor, brunmålat näsband av stål. Varbygel med balusterformig främre arm, på bygeln graverat en blomma.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Flintlåsbössa
Kategori Bössor
Material
 • Valnöt
 • Stål
 • Silver
Storlek
 • Höjd 185 mm
 • Vikt 3660 g
 • kaliber 17 mm
 • Längd 1015 mm (pipa)
 • Längd 1380 mm
Teknik
 • gravering
 • ciselering
Antal 1
Datering 1660

1660 cirka

Tillverkare Ceule, Jan (Tillverkare)
Tidigare ägare Karl XI av Sverige
Inskription
 • Dekor: änglar
 • Dekor: putti
 • Dekor: manshuvud profil
 • Dekor: fågel
 • Signatur/Påskrift: Utrechts stadsstämpel (Stöckelnr 1743-1744, 1921:298:1)
Föremålsnummer 6299_LRK
Andra nummer Nr 1867: 1313
Litteratur
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: KXI: 109 (Drejholt, Nils)
 • Haandskydevaabens Bedömmelse, I, II, Stöckel, 1943
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, avb. på sida: 298: 1; katalog: 864
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: KXI: 109 (Drejholt, Nils)
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: KXI: 109 (Drejholt, Nils)
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Titel
Högst Sahl. Kongl. Maij:tt Konung Carl den Elloftes Glorwyrdigst i åminnelse
Text
En Hagelbössa med Flintlås uti hwilken är instuckit Jan ceile Utrecht, på andra sijdan en utarbetat Portuwis Sichtet på Pipan af Silfwer och är allenast Pipan utan Sichte gifwen af Sahl. Arwed Iwarson det öfriga har Hans Maijt.st sedermera låtit tillgiöra. i marg. Prot. No. 236 Rubrik: Fusier och Hagel Bössor Tid. inv. nr.: 52 Sida: 447 Nr. i föreg. inv.: 20
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
2 st Räta flintlås tillhörande någon af de här ofwan upskrifne bössorne Rubrik: Bössor och Pistoler Tid. inv. nr.: 567 Sida: 80
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Två reta FlintLås tillhörande någon af de här frammanföre upskrifne Bössorne På h. sida - Flyttade till Kgl. Slottet År 1823. Rubrik: Följande Persedlar befinnas uti Kongl.LifRustKammaren vid Inventeringen År 1803, hvilka icke kunde hänvisas till 1748 Års Inventarium och således förmodas vara inlämnade efter sidstnämnde År Tid. inv. nr.: 567 Sida: 465 Nr. i föreg. inv.: 567
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
Rubrik: Bössor och Pistoler Tid. inv. nr.: 567 Nr. i föreg. inv.: 567
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Titel
Konung Carl XI:s
Text
1 Do Do (HagelBössa) utan lås och laddstock, med en arbetad portuvis, syftet af silfver, stocken söndrig Rubrik: Carbiner, Fusiler, Hakar, HagelBössor, Mousquetter och Studsare Tid. inv. nr.: 236 Sida: 15 Nr. i föreg. inv.: 236
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Titel
Högstsalig Kongl. Majst Konung Carl XI:tes Glorwördigst i åminnelse
Text
En Hagel Bössa med Flint Lås, uti hvilken är utstuckit Jan Cleile Utrecht, på andra sidan en utarbetad Portuvis, Sicktet på Pipan af Silfver och är allenast pipan utan Sickte, gifven af Salig Arvid Ivarsson, det öfriga har Hans Majst sedermera låtit göra På h sida tillskrivet: utan lås, afskrifvit År 1822 Rubrik: Fusilier och Hagel Bössor Tid. inv. nr.: 236 Sida: 333 Nr. i föreg. inv.: 236
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 bössa med stock af valnöt, afbruten och söndrig, beslag af jern, graveradt, pipan rund med åttkantig kammare samt sigte och korn af silfver, loppet slätt, låset med tillhörande skrufvar jemte laddstaken borta. Tid. inv. nr.: 1313 Nr. i föreg. inv.: 236
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
2ne Ritade flintlås, hwarå någon beskrifning ej finnes i 1821 års Inventarium. Desse lås höra troligen till 2ne lodbössor, upptagne i 1821 års Inventarium pag. 449 No 345 och pag. 451 No 371. Rubrik: Inventarium öfwer de Persedlar, som till Kongl. Klädkammaren blifwit afflyttade från Kongl. LifRustkammaren, upprättadt år 1855 Tid. inv. nr.: 163 Sida: 76 Nr. i föreg. inv.: 567 Anmärkning: [oidentifierat] ex B sid. 139
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
Konung Carl XI:s
Text
1 Hagelbössa utan lås och laddstock med en arbetad portuvis, sigtet på pipan af silfver, stocken söndrig Rubrik: Bardisaner, Gevär, Pistoler, Sablar, Svärd, Värjor och Putschaner Tid. inv. nr.: 236 Sida: 16 Nr. i föreg. inv.: 236
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
1 Hagel Bössa utan Lås och Laddstock uti hvilken varit utstukit på Låset Jan Ceule Utrecht, på andra sidan af Bössan är en utarbetad Portuvis; sigtet på pipan af silfver, stocken sönder. Tid. inv. nr.: 236 Sida: 17 Nr. i föreg. inv.: 236
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 Hagel Bössa med Flint Lås Tid. inv. nr.: 236 Sida: 34 Nr. i föreg. inv.: 52 Sida i föreg.inv.: 447
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Flintlås, mindre, med graverad låsskrifva, å hvilken läses: "Jan Ceule Utrecht" Tid. inv. nr.: 3982 Nr. i föreg. inv.: 567 Sida i föreg.inv.: 139 Anmärkning: 567.163