Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Arkitektmodell Fredrikshof

Förslag till om- och tillbyggnad av Fredrikshof, Stockholm för Kungl. Livrustkammaren, samhörande med låda nr 7031, cirka 1917. Modellen är fäst på en platta av trä med tre stöd under. På en kärna av gips är byggnaden utförd i brun modellera. Fönster och fasaddetaljer fint utarbetade. Tak och murkrön svartmålade. Tornet krönt med svart spira.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Modell
Kategori Konst och konsthantverk
Material Gips, Trä
Storlek Höjd 250 mm (utan tornspira)
Teknik Modellera
Antal 1
Datering 1917 (1917 cirka)
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Hjorth, Ragnar (Tillverkare)
Föremålsnummer 7030_LRK