Föremål

Hushållsbok och Toilettebok.

Ekonomi. Hushålls- coh Toilettebok. 4 vol. 8:0. 1899-1906. 200 s. (16-22 blanka).

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Ekonomi, Hushållsböcker
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1899 – 1906 (1899 - 1906)
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.Q.a.03._HWY