Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Herr Wilhelm Odelberg och Fru.

Elva visitkort från Herr Wilhelm Odelberg och Fru. Första kortet är utan datum samt sorgkant, vikt i vänstrasidan. Andra kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet.Tredje kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1917 samt sorgkant, vikt i övre vänstra hörnet. Femte kortet daterat 1918. Sjätte kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Sjunde kortet är utan datum, vikt i vänstra sidan. Åttonde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1921, vikt i vänstra sidan. Tionde kortet daterat 1922 samt sorgkant, vikt i vänstra sidan. Elfte kortet daterat 1923, vikt i vänstra sidan.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1914 – 1923

1914 - 1923

Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.651._HWY