Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kraschan för kommendör med stora korset av Vasaorden, modell från 1870-talets slut till 1919.

Flinkerat malteserkors av silver, mellan korsarmarna holsteinska nässelblad. På korset lagten med kunglig krona krönt vase, vasen och nässelbladen fastskruvade med muttrar påkraschanens baksida. Vertikalt placerad säkerhetsnål.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenstecken, Kraschan
Kategori Kraschaner
Material Silver
Storlek Bredd 75 mm, Vikt 67 g
Teknik Flinkering
Antal 1
Datering 1880 – 1919
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Eugen av Sverige, Givare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Föremålsnummer 1824_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 48:17:b