Föremål

Utdrag av protokoll. Johanna Kempe, f. Wallis.

Samhälls- och rättsvetenskap. Boutredningshandlingar. Johanna Kempe, f. Wallis. Utdrag av protokollet över bouppteckningar, testamenten, hållet hos Stockholms rådstufvurätts första avdelning 11 Oktober 1909 rörande stämpelbeläggning av bouppteckningen. 8 sid. Fol.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Boutredningshandlingar, Utdrag av protokoll
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1909
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.a.b.08._HWY