Föremål

Atlas Maior, vol. 8. Geographiae Blavianae Volvmen Octavvm, Qvo Italia Qvae Est Evropae Liber Decimvs Sextvs, Continentvr.

Pergamentband med guldornerad dekor. Text och kartografiskt material. Kopparstick. Handkolorerade topografiska kartor. Text och kartografiskt material i huvudsak på latin, i överrensstämmelse med C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1: Bl 56, vol 3. Ett ark är inte helt uppsprättat upptill.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare)
Föremålsnummer 110028_SKOBOK