Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Brevöppningsmaskin

Rektangulärt stativ, bestående av en bottenskiva med rak vinkel uppstående kant, denna på bak- kortsidorna med en lång nedsvängning, i vardera av de bakre hörnen en kort fyrsidig stolpe; mellan stolparna en ramliknande ställning med tre tvärstycken samt rörlig mellan stolparna på tappar; främre långstycket av en i längdriktningen vinkelböjd skena, något sluttande mot vänstra ändan; ovanpå skenan en tunn stålskiva med framkanten något snedfasad som egg, skärande mot en dylik skiva, denna liggande på stativets framkant och fäst med tre mutterskruvar samt ställbar medels två i framkanten befintliga skruvar; den på ramen liggande skivan fasthållen av en ovanpå liggande järnskena, fäst med två skruvar; i skenan dessutom två något större ställskruvar, mellan dessa en stor rund, något kupig knapp på lång smal hals, med vilken ramen nedtryckes och avskär kuvertkanten. Vid ramens bakkant mitt för mellersta tvärstycket en utstående spiralfjäder, som lyfter ramen, då den nedtryckes. Under stativet fyra låga runda fötter med stödplatta av grått gummi. Tillv.: Järnmanufaktur-Aktiebolaget, Eskilstuna Tillhört inventarierna på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymt i Blasieholmstorg 11, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909; sedermera på Walther von Hallwyls privata kontor 1909 - 1921 samt slutligen på Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Brevöppningsmaskin
Kategori
  • Kontorstillbehör
  • 02. II Kontorets inventarier
Material Järn
Storlek
  • Höjd 3.9 cm (stativ)
  • Bredd 8.8 cm
  • Längd 17.5 cm
Teknik
  • Gjutning
  • Svartlackering
Tillverkningsplats
Inskription Signatur/Påskrift: På den på stativet liggande stålskivan stämpel
Föremålsnummer II:IV:B.h.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1935
Titel
BREFÖPPNINGSMASKIN.
Text
Af järn, gjuten och svartlackerad. Rektangulärt stativ, bestående af en bottenskifva med i rak vinkel uppstående kant, denna å bak- och kortsidorna med en lång nedsvängning, i hvartdera af de bakre hörnen en kort fyrsidig stolpe; mellan stolparna en ramliknande ställning med tre tvärstycken samt rörlig mellan stolparna på tappar; främre långstycket af en i längdriktningen vinkelböjd skena, något sluttande mot vänstra ändan; ofvanpå skenan en tunn stålskifva med framkanten något snedfasad som egg, skärande mot en dylik skifva, denna liggande på stativets framkant och fäst med tre mutterskrufvar samt ställbar medels två i framkanten befintliga skrufvar; den på ramen liggande skifvan fasthållen af en ofvanpå liggande järnskena, fast med två skrufvar; i skenan dessutom två något större ställskrufvar, mellan dessa en stor rund, något kupig knapp på lång smal hals, med hvilken ramen nedtryckes och afskär kuvertkanten. Vid ramens bakkant midt för mellersta tvärstycket en utstående spiralfjäder, som lyfter ramen, då den nedtryckes. Under stativet fyra låga runda fotter med stödplatta af grått gummi. Å den på stativet liggande stålskifvan stämpel (orig. 1f2): Stativ, höjd: 3.g cm.; längd: 17.5 cm.; bredd: 8.8 cm. Svensk tillverkning; Eskilstuna Järnmanufaktur-Aktiebolag, bildadt 1868. Tillhört inventarierna å firman Wilh. H. Kempes (innehafvare Walther von Hall-wyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymdt i Blasieholmstorg 11, 1884— 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896—1909; sedermera å Walther von Hallwyls privata kontor 1909—1921 samt slutligen å Wilhelmina von Hall-wyls, f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.