Föremål

Vthförligh förklaring öfwer handels contractet angåendes thet södre compagniet vthi konungarijket i Swerige. Stält igenom Wilhelm Usselinx. Och nu... på swenska aff Erico Schrodero. Tryckt i Stockholm, aff Ignatio Meurer, åhr 1626.

Pergamentband. Pärmfyllnad: trä. Blått snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1626, 1600 (1626; 1600 (bandets tillverkning); 1626 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Usselinx, Willem (Författare), Meurer, Ignatius (Tryckare), Schroderus, Ericus (Översättare)
Föremålsnummer 108453_SKOBOK