Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Ludvig Engellau, Grosshandlare.

Tre visitkort från Ludvig Engellau, Grosshandlare. Första kortet daterat 1915. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Andra kortet daterat 1916. Tredje kortet daterat 1916

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1916

1915 - 1916

Tidigare ägare Engellau, Ludvig
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.263._HWY