Föremål

Rapporter, Inventarier, Omkostnader

Affärshandlingar Supplement (Diverse) vol 10: R - Rapporter från: Ljusne Brädgård 1904 (statistik; se även vol. 11) Försågat timmer II : 1904 - 1907 (fortsätter från vol. 11) Hyvlingsrapporter 1897 - 1907 Inventarieförteckning och brädgårdsomkostnader 1883 - 1901 och 1907 Splittvedssågning 1897 - 1901

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Supplement, Diverse
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1897 – 1907

1897-1907

Föremålsnummer LXIV:II:A.b.10._HWY