Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kakform

KAKFORM Av bleckplåt. Nästan cylindrisk, vertikalt finveckad med stavformiga veck samt indragen grov vulstig bottenring med på vecken uppvikt ytterkant och koniskt mittrör med kupig överände, på röret en längdgående smal fals; kring övre kanten en smal utvikning, nedanför denna på ett av vecken en rundstavig ring, rörlig i en vid vecket fastlödd omvikt plåtflik. Höjd: 11 cm.; diameter: 16,4 cm.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Kakform
Kategori
  • Formar
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material
Bleckplåt
Storlek
  • Höjd 11 cm
  • Diameter 16.4 cm
Föremålsnummer
III:I:D.k.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
KAKFORM.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1938
Text
Af bleckplåt. Nästan cylindrisk, vertikalt finveckad med stafformiga veck samt indragen grof vulstig bottenring med på vecken uppviken ytterkant och koniskt midtrör med kupig öfverända, å röret en längdgående smal fals; kring öfre kanten en smal utvikning, nedanför denna å ett af vecken en rundstafvig ring, rörlig i en vid vecket fastlödd omviken plåtflik. Höjd: ii cm.; diameter: 16.4 cm.