Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

värja klinga Tyskland

Bygelfäste av svärtat, slätt stål. Knapp tryckt päronformig. Pareranordning bestående av långa, till ett S formade parerstänger, dessutom på utsidan en stor, oval kryssbygel, från vars undersida en sidobygel utgår snett bakåt-nedåt till nederdelen av den bakre av de båda stora fingerbyglarna. Från nederdelen av den främre fingerbygeln utgår rakt uppåt en böjd fingerkrok, mellan fingerbyglarna en bågformig spång. På insidan vid främre parerstångens inre del en framåt-bakåtböjd kryssbygel, som bakåt förgrenar sig i tre böjda spänger, anslutande till fingerbyglarnas nederdelar, den främre till den främre, de två bakre till den bakre fingerbygeln. Kavellindning av två parter tvinnad ståltråd, upptill och nedtill en krans av flätad ståltråd (kavellindningen ej ursprunglig). Klinga rak, tvåeggad med ca 57 mm lång ricasso. Utmed klingans hela längd tre längsgående hålkälar längs ricassons sidor en punsad bård av en enkel ranka och punkter. På båda sidor av starka delen inpunsat: I H S, häröver ett kort, längsgående bandornament.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material
 • Stål
 • Ståltråd
Storlek
 • Längd 1064 mm
 • Bredd 132 mm
 • Längd 868 mm (klinga)
 • Bredd 30 mm (klinga)
 • Vikt 1000 g
Teknik svärtning
Antal 1
Datering
 • 1600
 • 1590-01-01 – 1610-01-01

1600 cirka

Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 12743_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5056
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 51
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, katalog: 22
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 51
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 51