Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Trävarustämpel

antställd avlång skiva, avsmalnande nedåt från sidor och ändar, i underkanten ett högrelief: Ljusne (avtryck, se Planschverket). Skaft av björk, svarvat, balusterformigt samt svartbetsat och polerat, nederst en smal mässingsring; övre ändan avslutad i en starkt tryckt kropp, på denna i kanten en avskärning, varpå skrivet med blyerts: LJUSNE, angivande, hur stämpeln skall hållas. Tillhört inventarierna på Wilh. H. Kempes kontor, inrymt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (f. d. Lilla Nygatan 29, nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm, 1843 -1883; därefter på firman Wilhelm. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, Blasieholmstorg II, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Trävarustämpel
Kategori
 • Tryckplåtar och stämplar
 • 02. II Kontorets inventarier
Material
 • Björk
 • Mässing
Storlek
 • Tjocklek 1 cm (skiva)
 • Höjd 1.1 cm (skiva)
 • Längd 2.2 cm (skiva)
 • Höjd 8.1 cm
Teknik
 • Svarvning
 • Gravering
 • Polering
Föremålsnummer
II:II:A.u.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
TRÄVARUSTÄMPEL.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1935
Text
Af mässing, med träskaft. Kantställd aflång skifva, afsmalnande nedåt från sidor och ändar, i underkanten i högrelief: LJUSNE (aftryck, se Planschverket). Skaft af björk, svarfvadt, balusterformigt samt svartbetsadt och poleradt, nederst en smal mässingsring; öfre ändan afslutad i en starkt tryckt knopp, å denna i kanten en afskätning, hvarå skrifVet med blyerts: LJUSNE, angifvande, hur stämpeln skall hållas. Höjd: 8.1 cm. Skifva, höjd: 1.1 cm.; längd: 2.2 cm.; tjocklek: 1 cm. Tillhört inventarierna å Wilh. H. Kempes kontor, inrymdt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (f. d. Lilla Nygatan 29, nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm, 1843—1883; därefter å firman Wilh. H. Kempes (innehafvare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, Blasieholmstorg 11, 1884— 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896—1909.