Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sabel, shamshir, Persien

Fäste av två sammanfogade hornhalvor, kappan rundat framåtböjd med genomgående blomformig bössning av förgylld mässing, halvorna sammanfogade med två genomgående nitar av förgylld mässing. Utmed skarven plan skena med graverad rankbård. Svagt S-formade parerstänger, den främre uppåtböjd den bakre nedåtböjd med inrullade ändar. Långa styrskenor, allt med en yttäckande ornering av driven och ciselerad förgylld mässing. Klinga böjd, damaskerad, eneggad utan ornering.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sabel
Kategori Sablar
Material
 • Horn
 • Mässing
 • Stål
Storlek
 • Längd 960 mm
 • Bredd 133 mm
 • Längd 819 mm (klinga)
 • Bredd 31 mm (klinga)
 • pilhöjd 82 mm
Teknik
 • Förgyllning
 • Drivning
 • Ciselering
 • gravering
Antal 1
Tillverkningsplats Iran
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 7426_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4353:a
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 195
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 195
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 195
Relaterat föremål Samhör med: 7427_LRK (Samhörande med nr 7427.)