Föremål

Dybecksvisan

Dybecksvisan. Sjungen på samma melodi som slängpolskan. På skonsk dialekt. 6 strofer om 10 versrader.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Dybecksvisan
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.H.03._HWY