Föremål

Visitkort från H. M. drottningens Tjänstgörande Statsfru Friherrinnan von Essen.

Ett visitkort från H. M. drottningens Tjänstgörande Statsfru Friherrinnan von Essen, daterat 1930, vikt i övre högra hörnet.

Upphov: Hallwylska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1930
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.270._HWY