Föremål

Visitkort från Hovfröken Stina Reuterswärd, Tjänstgörande hos H. K. H. Prinsessan Ingrid.

Fjorton visitkort från Hovfröken Stina Reuterswärd, Tjänstgörande hos H. K. H. Prinsessan Ingrid. Första kortet är utan datum samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet.Tredje kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1918. Femte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1923, vikt i nedre vänstra hörnet. Sjunde kortet daterat 1924, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1925. Nionde kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Elfte kortet daterat 1927. Tolfte kortet är utan datum, vikt i nedre vänstra hörnet. Trettonde kortet daterat 1928. Fjortonde kortet daterat 1930, vikt i övre högra hörnet.

Upphov: Hallwylska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1916 – 1930

1916 - 1930

Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.706._HWY