Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

sabel officer Kronprinsens husarer

Enkelt rätvinkligt bygelfäste i förgylld mässing med ciselerad ornamentering. Framåtböjd kavel med kappa i form av lejonhuvud övergående i slätt ryggbeslag. Platt handbygel, upptill utsvängd, intappad i lejonhuvudets mun. På handbygeln i ciseleraddekor i form av överst två korslagda fanor och en värja, där nedanför två korslagda pistoler, räfflor och flikiga blad. Handbygeln förenad i rak vinkel med främre parerstången. Mötespunkten förstärkt och med punsad och graverad akantusbladdekor. Bakre parerstången samma bladdekor, nedåtböjd med inrullad ände. Styrskenor i form av smal oval plåt med ciselerad trofégrupp sammansatt av ett svärd, två fanor och en framifrån sedd visirhjälm. In- och utsida lika. Bakre parerstångens ända signerad på insidan: "C.A.F. EK" Kavel klädd med svärtat fiskskinn med sju tvärgående räfflor vari två tvinnade förgyllda mässingstrådar. På kavelns in- och utsida i silver Gustav V:s spegelmonogram som kronprins krönt av kronprinskrona. Stötlapp av rött kläde. Klinga damaskerad, smal eneggad till den ca 230 mm långa tvåeggade spetsen, svagt böjd med rundad rygg och bred och grund hålkäl. På klingans starka del högetsade förgyllda ornament. På utsidan: "Fäderneslandet" med gotiska bokstäver omgivet av ek och akantusrankor. Därovanför lilla riksvapnet, krönt och med stående lejon som sköldhållare och strålande nordstjärna. På insidan: "Konungen" omgivet av akantus och lagerrankor, lilla riksvapnet och nordstjärna som utsidan.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sabel
Kategori Sablar
Storlek Längd 787 mm (klinga), Bredd 18 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1885, 1885-01-01 – 1885-12-31
Tillverkare Ek, Carl Axel (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Cederström, Claes Arvid Bror, Ägare: Cederström, Bror Claes Arvid
Inskription Signatur/Påskrift: H.M.Konungen, Signatur/Påskrift: Fäderneslandet (Patria), Signatur/Påskrift: C.A.F.EK, Signatur/Påskrift: Fäderneslandet, Signatur/Påskrift: Konungen, Signatur/Påskrift: C.A.F.EK, Signatur/Påskrift: Fäderneslandet, Signatur/Påskrift: Konungen
Föremålsnummer 5720_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 45:19:a