Föremål

Sabaudia Ducatus. Savoye. [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 7. Amsterdam, 1662]

[Amsterdami Apud Guiljelmum Blaeuw.] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1631, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr. 99.

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 110836_SKOBOK