Föremål

The collector's handbook to keramics of the renaissance and modern periods

Selected from his larger work, entitled "The keramic Gallery", With 350 illustrations [i autotypi]. [2], XXI, 316, 15 s. 1 vol. 8:0. Band av rött pressat linnelärft. Originalpärm

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1911
Tillverkningsplats
Tillverkare Chaffers, William (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:I.g.d.06._HWY