Föremål

Somnia sapientis. Petro Firmiano authore. [Kolofon:] Parisiis, apud viduam & Dionysium Thierry ... MDCLIX.

Pergamentband. Handskriven titel, huvud. Kolofon finns

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1659, 1600 (1659; 1600 (bandets tillverkning); 1659 (tryckår))
Tillverkningsplats Paris
Tillverkare Lisieux, Zacharie de (Medförfattare), Lisieux, Zacharie de (Författare), Thierry, Denys (Tryckare)
Föremålsnummer 109359_SKOBOK