Föremål

Rapporter, Skeppningsdokument, Kontrakt, Fakturor, Årsberättelser, Verifikationer, Lilla Kassan

1880:7 R-V - Rapporter från: Sunnerstaholm Dalfors Voxna bruk, timmerhandel samt timmeragenterna - Skeppningsdokument - Trävaru- och järnkontrakt - Trävaru- och tackjärnsfakturor - Årsberättelser etc. - Verifiaktioner till Lilla Kassan

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1880
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.67._HWY