Föremål

Flaska för rhenvin, 6 st. (Maximin Grünhäuser)

MAXIMIN GRÜNHÄUSER, sex helbuteljer Av blågrönt glas. Kägelformiga, med stärkring kring mynning; bottnen skålig. Etikett i guld, på denna i silver text med exportfirmans namn (A. Koch Söhne i Mainz) och varumärke, kring kanten en bård. Kapsylfragment av förtent bly, blekt guldfärgat, på detsamma exportfirmans namn och stadens vapensköld i relief, upptill och nedtill en bård, allt i silver. Höjd: 36,2 cm.; diameter: 7,6 cm.

Museum Hallwylska museet
Storlek
  • 7.6
  • 36.2
Föremålsnummer III:VI:L.05._HWY