Föremål

Matnysilver

MATNYSILVER, mest alpacca. Bestående av tjugofyra matgafflar, tjugofyra matskedar, trettio dessertskedar (av två olika typer), tjugonio teskedar (av två olika typer), två soppslevar och två såsskedar. Föremålen monterade i två över varandra liggande fack i lådan. Matgafflar (i övre facket): Fyrkloiga, med starkt böjda spetsiga, nästan fyrsidiga klor. Längd: 21,7 cm.; bredd: 2,3 cm. Matskedar (i nedre facket): Blad ovatl, skåligt. Längd:22,5 cm. Blad, bredd: 4,5 cm. Skaft, längd: 14,9 cm. Dessertskedar (i övre facket): Typ I, tjugofyra stycken: Blad ovalt, skåligt. Längd: 18,9 cm. Blad, bredd: 3,8 cm. Skaft, längd: 12,9 cm. Typ 2, sex stycken: Blad ovalt, skåligt. Längd: 13,1 cm. Blad, bredd: 3,9 cm. Skaft, längd: 8,7 cm. Teskedar: Typ I, tjugotre stycken (i undre facket): Blad ovalt, skåligt. Längd: 13,1 cm. Blad, bredd: 2,5 cm. Skaft, längd: 8,7 cm. Typ 2, sex stycken (i övre facket): Skaftform som typ 2 av dessertskedarna. Längd: 14,4 cm. Blad, bredd: 2,8 cm Skaft, längd: 9,7 cm. Soppslev 1 (i undre facket): Blad ovalt, tvärställt mot skaftet samt med sned uppstående kant, skålig botten och stavformigt utböjd bräddkant; vid vänstra änden en utsvängd bred snås. Längd: 43 cm. Blad 12,2 cm.; bredd: 7,6 cm. Skaft: 36,5 cm. Soppslev 2 (i undre facket): Blad ovalt, tvärställt mot skaftet samt med sned uppstående kant, skålig botten och stavformigt utböjd bräddkant; vid vänstra änden en utsvängd bred snås. Längd: 34,3 cm. Blad 12,2 cm.; bredd: 7,8 cm. Skaft, längd: 28,3 cm. Såsskedar (i undre facket) Blad runt, nästan halvsfäriskt, inuti förgyllt. Längd: 18,5 cm. Blad, diameter: 5,2 cm. Skaft, längd: 14 cm Svenskt arbete, Stockholm, från tiden 1911-1917. A. G. Dufvas Nysilfverfabrik. Matsilvret inköpt 1913, utom en soppslev som inköptes 1912 av Wilhelmina von Hallwyl.

Datering 1911 – 1917

1911-1917

Föremålsnummer III:I:B.c.01._HWY