Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Matnysilver

MATNYSILVER, mest alpacca. Bestående av tjugofyra matgafflar, tjugofyra matskedar, trettio dessertskedar (av två olika typer), tjugonio teskedar (av två olika typer), två soppslevar och två såsskedar. Föremålen monterade i två över varandra liggande fack i lådan. Matgafflar (i övre facket): Fyrkloiga, med starkt böjda spetsiga, nästan fyrsidiga klor. Längd: 21,7 cm.; bredd: 2,3 cm. Matskedar (i nedre facket): Blad ovatl, skåligt. Längd:22,5 cm. Blad, bredd: 4,5 cm. Skaft, längd: 14,9 cm. Dessertskedar (i övre facket): Typ I, tjugofyra stycken: Blad ovalt, skåligt. Längd: 18,9 cm. Blad, bredd: 3,8 cm. Skaft, längd: 12,9 cm. Typ 2, sex stycken: Blad ovalt, skåligt. Längd: 13,1 cm. Blad, bredd: 3,9 cm. Skaft, längd: 8,7 cm. Teskedar: Typ I, tjugotre stycken (i undre facket): Blad ovalt, skåligt. Längd: 13,1 cm. Blad, bredd: 2,5 cm. Skaft, längd: 8,7 cm. Typ 2, sex stycken (i övre facket): Skaftform som typ 2 av dessertskedarna. Längd: 14,4 cm. Blad, bredd: 2,8 cm Skaft, längd: 9,7 cm. Soppslev 1 (i undre facket): Blad ovalt, tvärställt mot skaftet samt med sned uppstående kant, skålig botten och stavformigt utböjd bräddkant; vid vänstra änden en utsvängd bred snås. Längd: 43 cm. Blad 12,2 cm.; bredd: 7,6 cm. Skaft: 36,5 cm. Soppslev 2 (i undre facket): Blad ovalt, tvärställt mot skaftet samt med sned uppstående kant, skålig botten och stavformigt utböjd bräddkant; vid vänstra änden en utsvängd bred snås. Längd: 34,3 cm. Blad 12,2 cm.; bredd: 7,8 cm. Skaft, längd: 28,3 cm. Såsskedar (i undre facket) Blad runt, nästan halvsfäriskt, inuti förgyllt. Längd: 18,5 cm. Blad, diameter: 5,2 cm. Skaft, längd: 14 cm Svenskt arbete, Stockholm, från tiden 1911-1917. A. G. Dufvas Nysilfverfabrik. Matsilvret inköpt 1913, utom en soppslev som inköptes 1912 av Wilhelmina von Hallwyl.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Matnysilver
Kategori
  • Bestick
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Nysilver
Datering 1911 – 1917

1911-1917

Tillverkningsplats
Tidigare ägare Dufva, Axel Gabriel
Föremålsnummer III:I:B.c.01._HWY