Föremål

Minnestecken över Wilhelm I:s och Augustas guldbröllop

Oanvänt band av vit sidenmoaré med 3 mm breda svarta kantränder 1 mm från kanten samt en 4mm bred, gul mittrand.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning minnesteckenband
Kategori Märken
Material Sidenmoaré
Storlek Längd 77 mm, Bredd 21 mm
Antal 1
Tidigare ägare Givare: Gustaf V av Sverige
Föremålsnummer 1948_LRK