Foto: Anställd vid SHM, Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sedel

Museum Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet
Föremålsbenämning Sedel
Kategori Sedel
Valör 25 riksdaler specie
Material Papper
Storlek Bredd 154 mm, Höjd 182 mm
Datering 1803
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Riksgäldskontoret (Utgivare)
Föremålsnummer 802412_KMK