Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherre Magnus De Geer, Jur. Kand. Amanuens i Kungl. Jurdbruksdepartementet.

Två visitkort från Friherre Magnus De Geer, Jur. Kand. Amanuens i Kungl. Jurdbruksdepartementet. Första kortet daterat 1918, adress (nedre högra hörnet) Linnegatan 50. Andra kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1918 – 1919

1918 - 1919

Tidigare ägare De Geer, Magnus
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.205._HWY