Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Kammarherre Hans Toll.

Sex visitkort från Kammarherre Hans Toll. Första kortet daterat 1919, vikt i vänstra sidan. Adress (nedre högra hörnet) 59 Strandvägen, Andra kortet daterat 1919, vikt i vänstra sidan. Tredje kortet daterat 1919, vikt i högra sidan. Fjärde kortet daterat 1919, vikt i högra sidan. Femte kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1920, vikt i vänstra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1919 – 1920

1919 - 1920

Tidigare ägare Toll, Hans Gustaf
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.876._HWY