Föremål

Certepartier, Koncept, Konossement, Mottagningslappar, Rapporter

1880:5 C-R - Certepartier: Diverse Fullgjorda trävaru Malm och kalksten "Onkel Adam" Smides- och tackjärn - Koncepter - Konossement: Avgående Ankommande Kol, malm och kalksten Tackjärn - Mottagningslappar - Rapporter från: Gruvorna Osc. Ad. Ingberg Ljusne brädgård Furudal

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1880
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.65._HWY