Föremål

Grunddragen af dogmhistorien med särskild hänsyn till de viktigaste dogmatiska lärobegreppens utvecklingshistoria

Till de teologie studerandes tjänst utarbetad. X. 150 s. På försättsbladet skrivet med bläck: "Till Högvälborne Herr Grefve W. von Hallwyl. Med djupaste vördnad och tacksamhet från förf." 1 vol. 8:0. Band av grågrönt linnelärft. Originalpärm. Pris 4 kronor.

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Religiös litteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1905
Tillverkningsplats
Tillverkare Bensow, Josef Oscar (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:C.c.02._HWY