Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bläckhorn i två avdelningar

två avdelningar. Undre delen låg, rund, med rak kant, tvärt indragen skuldra, lås hals och svagt konkav botten. Från kanten utgående en något snett utstående, svagt böjd kort grov pip, kring dennas mynning samt kring halsen ett beslag av vitkokad mässing. På ömse sidor om pipen i relief: på vänstra sidan: D. R. G. M. (Deutsches Reichs Gewerbe Muster), på den högra: 55922. Övre delen nästan sfärisk, med tvärt avskuren överända, i denna en konisk fördjupning; från nedre ändan utgående ett svagt koniskt, upptill gängat rör, varmed delarna sammanskruvas; på sfärens mitt i relief: D. R. G. M. N:o 55922. Tillhört inventarierna på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymt i Blasieholmstorg 11, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909; sedermera på Walther von Hallwyls privata kontor 1909 - 1921 samt slutligen på Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Bläckhorn
Kategori Horn, 02. II Kontorets inventarier
Material Glas
Storlek Diameter 5.7 cm (övre delen), Diameter 7.5 cm (undre delen)
Tillverkningsplats Tyskland
Föremålsnummer II:IV:B.e.02._HWY