Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherre Johan Albert Kantzow.

Åtta visitkort från Friherre Johan Albert Kantzow. Första kortet är utan datum. Andra kortet är utan datum. Tredje kortet är utan datum. Adress (nedre högra hörnet) Lidingö Villastad. Fjärde kortet är utan datum. Femte kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Villa Helenhill Lidingön. Sjätte kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1920, vikt i övre vänstra hörnet. Åttonde kortet daterat 1921.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1920 – 1921 (1920 - 1921)
Tidigare ägare Ägare: Kantzow, Johan Albert
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.455._HWY