Föremål

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter.

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter. Hyresgäst (om inget annat står): Johanna Kempe, f. Wallis. Hyresvärd: Walther von Hallwyl. Hyresgäst: kusken c.j. Fernberg. Nr 24 A Grefthuregatan. 3 rum m.m. Stockholm 1 Maj 1909. 1.10.1909-1.10.1910.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Bostadslägenheter, Hyreskontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.b.a.10._HWY