Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Augusta Weidenhielm, f. Bergman.

Tjugofyra visitkort från Fru Augusta Weidenhielm, f. Bergman. Första kortet daterat 1914, vikt i vänstra sidan. Adress (nedre högra hörnet) Narvavägen 5. Andra kortet daterat 10.06.1915. Handskrift "med varmaste lyckönskningar på Guldbröllopsdagen". Överlämnat i samband med Wilhelmina och Walter von Hallwyls guldbröllop år 1915. Tredje kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Wilhelminas bilolycka år 1915. Fjärde kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Wilhelminas bilolycka år 1915. Femte kortet daterat 1916. Sjätte kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Åttonde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Elfte kortet daterat 26.01.1919. Tolfte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Trettonde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Fjortonde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Femtonde kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet. Sextonde kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet. Sjuttonde kortet daterat 1922, vikt i övre högra hörnet. Artonde kortet daterat 1924. Nittonde kortet daterat 1924. Handskrift "med hjärtligaste deltagande vid den gamla vännen Fraülein Uhses död och (forts. baksida) beder jag Dig till Dina döttrar likaledes framföra mitt deltagande". Tjugonde kortet daterat 1924. Tjugoförsta kortet daterat 1921. Tjugoandra kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Tjugotredje kortet daterat 1926. Handskrift "med innerlig tack för hågkomsten af min 80årsdag". Tjugofjärde kortet daterat 1929.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1929

1914 - 1929

Tidigare ägare Weidenhielm, f. Bergman, Augusta
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.955._HWY