Föremål

pionjärsåg

Handtag, (fäste) av mässing korsformigt. Kappa format som ett snidat och ciselerat lejonhuvud gjutet i stycke med den släta åttkantiga kaveln. Parerstänger korta, raka med fyrsidigt tvärsnitt och rundat ansvällda ytterändar. Sågblad rakt, brett den ena kanten med ej skränkta sågtänder till en längd av 520 mm och med början 52 mm från basen. Den andra kanten rak och oslipad. Ytteränden rundad, i dess mitt ett runt hål, diameter 17 mm. Tången av samma bredd som kaveln, synlig till en längd av 70 mm på kavelns fram- och baksida.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Såg
Kategori Övriga blankvapen
Material
 • Mässing
 • Stål
Storlek
 • Längd 830 mm
 • Bredd 119 mm
 • Längd 659 mm (klinga)
 • Bredd 63 mm (klinga)
 • Vikt 1270 g
Antal 1
Datering 1800 – 1899

1800-tal

Tillverkningsplats Frankrike
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Inskription Dekor: lejonhuvud
Föremålsnummer 12690_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5031
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 25
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, katalog: 97
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 25
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 25
Relaterat föremål Samhör med: 12686_LRK (Samhörande med nr 12686.)