Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherre Lars C:son Sparre och Friherrinan Sparre.

Nio visitkort från Friherre Lars C:son Sparre och Friherrinan Sparre. Första kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1921, Handskrift "bedja få framföra sitt varmaste deltagande och beklagande i den djupa sorgen.". Fjärde kortet daterat 1922. Femte kortet daterat 1922, vikt i nedre vänstra hörnet. Sjätte kortet daterat 1923, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1924, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1926, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1919 – 1926

1919 - 1926

Tidigare ägare Sparre, Lars C:son
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.803._HWY