Föremål

Preussens Röda Kors förtjänsttecken

Åtsida: Grekiskt kors med skrafferingför röd färg, korsarmarna avslutade med kungliga kronor, i korsvinklarna bokstäverna: W R A V. Frånsida: ekkvist, text:"FVER // VERDIENSTE // VM DAS // ROTHE KREUZ". Upptill fast ring och däri fäst bandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Medalj
Kategori Medaljer
Storlek Vikt 17 g (med band)
Antal 1
Datering 1880 – 1899 (1800-talets slut)
Tillverkningsplats Preussen
Tidigare ägare Ägare: Victoria av Baden, Givare: Gustaf V:s arvingar
Inskription Signatur/Påskrift: FVER // VERDIENSTE // VM DAS // ROTHE KREU, Signatur/Påskrift: W R A V
Föremålsnummer 1695_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:377:b