Upphov: Skoklosters slott, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

F Stans av stål med fyrkantig genomskärning.

Stämpel med "F". F:s höjd 4 mm.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Stans
Kategori Verktyg och vetenskapliga instrument
Material Stål
Storlek Längd 56 mm
Antal 1
Datering 1600 – 1699

1600-tal

Inskription Signatur/Påskrift: F
Föremålsnummer 3843_SKO