Föremål

Dokument, Ramlösa brunn, Bal, Anteckningslista, Auktioner, Badhuset, Konkurser, Brev, Brännvin, Debetsedlar, Annons, Förmyndarskap, Gravationsbevis, Rustningen, Räntor, Inteckning, Kontrakt, Kostnadsförslag, Resolutioner, Beslut, Bouppteckning, Revisionsberättelse, Räkningar, Taxeringslängder, Domboken, Äktenskapsförord, Testamenten

Dokument, Ramlösa brunn - Anteckningslista för deltagande i bal 18 juli 1863 - Anteckningslista för frivilliga bidrag till brunnspredikanten, musiken mm. - Auktioner - Badhuset - Bevakning av fodran i Hultmans konkurs - Brev -Brännvinsutskänknings resolutioner - Debetsedal för år 1840 - Formulär till anonns för Ramlösa Helsobrunn - Förmyndarskapsbevis - Gravationsbevis - Handlingar rörande Påhl Nilssons och hans sterbhusdelägares andelar i Ramlösa - Handlingar rörande rustningen - Inbetalta räntor - Inbjudan till aktieinteckning i Ramlösa Helsobrunns Nya Aktiebolag 1857 - Inteckningshandlingar - Kontrakt - Kostnadsförslag till reparationer - Ramlösa brunns kurlista 7 juli 1865 - Resolutioner och beslut - Revisionsberättelser - Specialräkning över Ramlösa brunns inkomster och utgifter - Uppsägning av inbetalning till Ramlösa Helsobrunn - Utdrag av 1844 års taxeringslängd - Utdrag ur domboken och äktenskapsförordsprotokollet - Överte Dannfeldts testamente och bouppteckning 1 volym

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Bruk och egendomar
Kategori
  • Dokument och handlingar
  • 64. LXIV Arkiv
Tillverkningsplats Ramlösa
Föremålsnummer LXIV:II:A.f.c.b.03._HWY