Föremål

De mundi contemptu et virtute amplectenda dialogus. Suppellectilium fasciculus carmine elegiaco Valentino Eckio authore (Kolofon: Impressum Cracouiae, per Mathiam Scharffenbergk ...Anno 1528. 13die junij

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1528
Tillverkningsplats Kraków
Föremålsnummer 110191_SKOBOK