Föremål

Atlas maior, vol. 3. Geographiae Blavianae Volumen Tertium, Quo Germania, Quae Est Europae Liber Octavus, Continentur.

Pergamentband med guldornerad dekor. Text och kartografiskt material. Kopparstick. Handkolorerade topografiska kartor och stadsvyer. Text och kartografiskt material i huvudsak på latin, i överrensstämmelse med C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1: Bl 56, vol 3. Volymen dock avvikande genom 13 kartor med tyskspråkiga titlar, samtliga med anknytning till Johannes Mejer (1606-1679).

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare)
Föremålsnummer 110023_SKOBOK