Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Juris Dr. Fritz Sterzel, docent vid Uppsala Universitet.

Fjorton visitkort från Juris Dr. Fritz Sterzel, docent vid Uppsala Universitet och assessor i Kungl. Svea Hovrätt. Första kortet daterat 1916. Andra kortet daterat 1916. Tredje kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Femte kortet daterat 1916. Sjätte kortet daterat 1917. Sjunde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1918, vikt i högra sidan. Tionde kortet daterat 1918, vikt i vänstra sidan. Elfte kortet daterat 1919. Tolfte kortet daterat 1919-1920. Trettonde kortet daterat 1922 samt sorgkant. Fjortonde kortet daterat 1923, vikt i högra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1923

1916 - 1923

Tidigare ägare Sterzel, Fritz
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.811._HWY