Föremål

21 kvitton från G. A. L. Svensson, snörmakare