Föremål

Certepartier, Cirkulär, Konossement

1901: 5 C - Certepartier, trä - Cirkulär - Konossement Avgående Ankommande Malm, kalksten

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1901
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.255._HWY