Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Victor Prinz zu Wied, Wirklicher Legationsrat, Gesandtschaftsrat

Fyra visitkort från Prinz Viktor (Wilhelm Friedrich Adolf Hermann V) zu Wied. Första kortet daterat 1919, vikt i vänstra sidan. Adress (nedre vänstra hörnet) Kommendörsgatan 9. Andra kortet där utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1920, vikt i högra sidan. Adress (nedre vänstra hörnet) Engelbrektsgatan 21.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1919 – 1920

1919 - 1920

Tidigare ägare Wied, Wilhelm Friedrich Adolf Hermann Victor zu
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.974._HWY