Upphov: Skoklosters slott, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Plattfil, dubbelgradig på alla fyra sidorna.

Utsmidd fyrsidig tånge. Stämpel: "NB" på båda sidor av tången samt på ena sidan "B".

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Fil
Kategori Övriga verktyg
Material Stål
Storlek
  • Bredd 19 mm
  • Längd 328 mm
  • Tjocklek 6 mm
Teknik huggen
Antal 1
Inskription Signatur/Påskrift: B
Föremålsnummer 5313_SKO