Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kaffepanna

KAFFEPANNA Av emaljerad stålplåt; emaljen gråspräcklig. Rund, något bukig, avsmalnande nedåt, med rundat indragen skuldra samt fläns, pip, handtag (grepe) och trycklock. Stommen hopsatt av två delar medelst en horisontellt gående stavformig fals; kring mynningen en utstående stav i blått; flänsen rakt ustående, med ytterkanten avslutad i en stav, stommen nedanför flänsen starkt hopdragen nedåt. Pip rund, S-formad, avsmalnande uppåt samt med kluven mynning. Handtag i blått, flackstavigt hopvikt av en plåtremsa, bågformigt, med rakt utstående platta ändar samt rörligt på nitar mellan två rakt uppstående runda öron, utgående vartdera från en på skuldra liggande tvåtungad flik. Lock kupigt, med rakt utstående kant, hög sarg och liten rund hjässknopp. Höjd med lock: 19,6 cm.; utan lock: 17,2 cm.; diameter: 23 cm. Lock, höjd: 4 cm.; diameter: 9,4 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Kaffepanna
Kategori
  • Övriga köksredskap
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Stålplåt
Storlek
  • Höjd 4 cm (lock)
  • Diameter 9.4 cm (lock)
  • Höjd 19.6 cm (med lock)
  • Diameter 23 cm
Teknik Emaljerat
Föremålsnummer III:I:F.h.02._HWY