Föremål

2686B291-4D4D-4566-8C85-3C090A435EEF

KAFFEPANNA Av emaljerad stålplåt; emaljen gråspräcklig. Rund, något bukig, avsmalnande nedåt, med rundat indragen skuldra samt fläns, pip, handtag (grepe) och trycklock. Stommen hopsatt av två delar medelst en horisontellt gående stavformig fals; kring mynningen en utstående stav i blått; flänsen rakt ustående, med ytterkanten avslutad i en stav, stommen nedanför flänsen starkt hopdragen nedåt. Pip rund, S-formad, avsmalnande uppåt samt med kluven mynning. Handtag i blått, flackstavigt hopvikt av en plåtremsa, bågformigt, med rakt utstående platta ändar samt rörligt på nitar mellan två rakt uppstående runda öron, utgående vartdera från en på skuldra liggande tvåtungad flik. Lock kupigt, med rakt utstående kant, hög sarg och liten rund hjässknopp. Höjd med lock: 19,6 cm.; utan lock: 17,2 cm.; diameter: 23 cm. Lock, höjd: 4 cm.; diameter: 9,4 cm.

Museum Hallwylska museet
Storlek
  • 4
  • 9.4
  • 19.6
  • 23
Föremålsnummer III:I:F.h.02._HWY