Föremål

Passersikt

PASSERSIKT Av rödbok med stålduk. Cylindrisk, bestående av en bred sarg av en böjd tunn skiva med ändarna gående om varandra och hopsatta medelst krampor av järntråd; kring nedre kanten ett utanpåliggande band med ändarna hopsatta på samma sätt som sargen samt fäst vid denna medelst skruvar av järn; kring övre kanten ett bredare dylikt band, vilket spänner och fasthåller duken i sargen samt är fäst vid denna medelst skruvar av järn. Duken av fin tråd, med små fyrsidiga rutor, bildande ett brett randmönster; kanten stavformigt hoprullad till fäste för bandet. Höjd: 13,4 cm.; diameter: 32 cm.

Museum Hallwylska museet
Storlek
  • 13.4
  • 32
Föremålsnummer III:I:C.bb.03._HWY